Subsidies

Vlaams Gewest

Inhoudstabel

Vlaamse Renovatiepremie

Wonen Vlaanderen voorziet een premie voor de plaatsing van een condenserende hoogrendementsketel. Dit zijn ketels op gas of mazout die de warmte van de rookgassen hergebruiken om zo een hogere efficiëntie te behalen. Verder komen ook alle nodige extra installatiewerken zoals leidingen plaatsen, vloerverwarming, radiatoren, … in aanmerking voor de premie.

De premie bedraagt 20% à 30% van de goedgekeurde facturen (excl. BTW), afhankelijk van je inkomen. Het minimumbedrag bedrag op de factuur moet € 2.500 bedragen en mag maximaal € 7.500 bedragen voor de berekening van de premie. Het maximaal bedraag die u als tegemoetkoming kan ontvangen is steeds € 10.000,00. Er zijn vier categorieën waarvoor u een renovatiepremie kan aanvragen, en dit 2x per jaar:

 • Ruwbouw (structurele elementen van de woning)
 • Dakwerken
 • Buitenschrijnwerk
 • Technische installaties
  • Centrale verwarming
  • Elektrische installaties
  • Sanitair

Meer informatie over deze categorieën vindt u via deze link.

Let wel: u dient eerst zelf de facturen te betalen en pas daarna kunt u een premieaanvraag indienen. Onze verwarmingsexperts geven u graag meer info.

30% Premie

De premie bedraagt 30% van de goedgekeurde facturen (excl. btw) als het inkomen onderstaande bedragen niet overschrijdt:

 • alleenstaanden: € 31.870
 • alleenstaande met 1 persoon ten laste: € 44.620
 • alleenstaanden met meerdere personen ten laste: € 44.620 + € 3.570 per bijkomende persoon ten laste
 • gehuwden en samenwonenden: € 44.620
 • gehuwden en samenwonenden met personen ten laste: € 44.620 + € 3.570 per persoon ten laste.

Wie recht heeft op het premiebedrag van 30%, ontvangt per categorie een minimumpremie van € 1.250,00. De maximumpremie per categorie bedraagt € 3.333,00.

Ook wie de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor minimum 9 jaar heeft recht op een premie van 30%, maar geen recht op de minimumpremie.

Opgelet: het maximumbedrag van de premie, voor de 4 categorieën samen, is nooit meer dan € 10.000.

20% Premie

De premie bedraagt 20% van de goedgekeurde facturen (excl. btw) in alle andere gevallen. Per categorie is de premie beperkt tot € 2.500,00 (er is geen minimumpremie). Als u een premie aanvraagt voor twee categorieën, ontvangt u maximaal € 5.000,00.

Opgelet: het maximumbedrag van de premie, voor de 4 categorieën samen, is nooit meer dan € 10.000,00.

De voorwaarden om van deze premie te kunnen genieten zijn de volgende:

 • U dient eigenaar te zijn (of een ander zakelijk recht) van de woning en op het moment van de aanvraag mag u geen andere woning in volle eigendom hebben.
 • Het gebouw dient minstens 30 jaar oud te zijn.
 • Studentenhomes komen niet in aanmerking, appartementen wel
 • De uitvoerder van de werken dient een erkend installateur te zijn zoals Covico Invest.

Hoe de premie aanvragen?

U kunt pas de premie aanvragen nadat alle werken zijn uitgevoerd en u over alle nodige facturen beschikt. Uw domicilie dient op het adres van de woning waar de werken zijn uitgevoerd te staan of deze woning moet voor minstens 9 jaar worden verhuurd aan een sociaal verhuurkantoor.

Het invulformulier vindt u hier terug en dient u aangetekend op te sturen naar het kantoor van uw provincie.

Voor beschermde gebruikers

In Vlaanderen in er een mogelijkheid voor beschermde personen (personen die kunnen genieten van de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas) om bij het plaatsen van een condenserende gaswandketel bij een erkend installateur, een subsidie te bekomen van de netbeheerder Eandis en Infrax. Deze premie is voor Vlaanderen vastgesteld op een vaste bedragen zoals weergegeven in de tabel hieronder. Alleen eigenaars die zelf in hun woning wonen kunnen genieten van deze premie.

Oude ketel op Nieuwe condensatieketel op In aardgasgebied In niet-aardgasgebied
Aardgas Aardgas Premie van € 1.800,00 Niet van toepassing
Stookolie Geen premie Niet van toepassing
Propaan/butaan Geen premie Niet van toepassing
Propaan/butaan Aardgas Premie van € 1.800,00 Niet van toepassing
Stookolie Geen premie Geen premie
Propaan/butaan Geen premie Premie van € 1.800,00
Stookolie Aardgas Premie van € 2.500,00 Niet van toepassing
Stookolie Geen premie Geen premie
Propaan/butaan Geen premie Premie van € 2.500,00

Deze tegemoetkoming kan u ofwel online aanvragen via deze link, ofwel door het aanvraagformulier onderaan deze sectie te downloaden en in te vullen om daarna op te sturen naar uw lokale netbeheerder.

Nieuw initiatief van Gas.be

U kan ook een premie aanvragen voor het vervangen van een verwarmingstoestel dat 20 jaar geleden geïnstalleerd werd. Bij de aanvraag van deze tegemoetkoming dient u foto’s te nemen van:

 • het oude toestel in de oorspronkelijke positie (dus voor afbraak) met minimaal 1 meter ruimte rondom het toestel
 • het identificatieplaatje of een ander document die de ouderdom van het toestel bewijst

Premies variëren als volgt:

Soort toestel Premiebedrag
Nieuw centraal verwarmingstoestel op gas met een maximaal nominaal vermogen van 70 kW
condensatieketel, gaswarmtepomp, condenserende warme-luchtgenerator, hybride warmtepomp op gas, micro-cogeneratie op gas
€ 500,00

+ € 5,00 extra per kW met een maximum van € 2.500,00 per toestel

Nieuw warmwatertoestel op gas voor de onmiddellijke productie van warm water of voor de opslag ervan € 200,00
Nieuw toestel voor individuele ruimteverwarming
kachel, convector of inbouwhaard op gas.
€ 200,00

Deze premie kan u enkel online aanvragen via deze link.

6% btw in plaats van 21%

Indien uw woning ouder is dan 10 jaar en u deze hoofdzakelijk gebruikt als privéwoning, geniet u automatisch van het gunstig BTW-tarief van 6% in plaats van 21% gezien het karakter van werken in onroerende staat.

U geniet van dit BTW-tarief op het totale factuurbedrag (zowel op materiaal als op arbeidsuren). De voorwaarde is dat de werken worden uitgevoerd door een erkend professioneel installateur zoals Covico Invest.