Subsidies

Brussels Gewest

Inhoudstabel

Voor iedereen

In Brussel geniet u als consument van een premie voor het plaatsen van een condenserende gasketel. Deze premie varieert volgens uw inkomen tussen de € 700,00 en € 1.200,00. Dit geldt voor ketels met een maximumcapaciteit van 40KW. Indien hoger vermogen, krijgt u een extra premie van € 5 per KW extra.

Verder is er ook een mogelijkheid om een premie te bekomen voor het tuberen van de rookgasafvoer van € 50 tot € 70 (afhankelijk van uw inkomen) per meter.

De voorwaarden om van deze premie te kunnen genieten zijn de volgende:

  • De premies kunnen worden bekomen door elke natuurlijke en elke rechtspersoon die werken uitvoert aan een onroerend goed gelegen in het Brussels hoofdstedelijk gewest.
  • Alle werken moeten worden uitgevoerd door een erkend installateur die ingescheven is bij de Kruispuntbank voor ondernemingen
  • Het gebouw dient in de meeste gevallen minimaal 10 jaar oud te zijn.
  • Verschillende premies kunnen worden gecumuleerd met een maximum van 90% van het totale investeringsbedrag.

Wat is mijn aanvraagcategorie

Er bestaan 3 categorieën van aanvragers, en categorie A is de standaardcategorie. Sinds 2011 worden de energiepremies voor particulieren verhoogd in functie van hun belastbaar inkomen. Natuurlijke personen (gezinnen) die ons hun aanslagbiljet van de belastingen en hun attest van gezinssamenstelling bezorgen, kunnen meer steun krijgen naargelang hun inkomsten via categorie B of C. De berekening van de inkomsten van het gezin is de som van de inkomsten van ieder meerderjarig persoon in de gezinssamenstelling.

Aleenstaande personen Samenwonende personen of koppels
Categorie A
Standaard voor iedereen
Meer dan € 67.050,72​ Meer dan € 82.050,72​
Categorie B Tussen € 33.525,36 en € 67.050,72​ Tussen € 48.525,36 en € 82.050,72​
Categorie C Minder dan € 33.525,72​ Minder dan € 48.525,72​

Premies voor condenserende gaswandketels

Door uw oude CV ketel te vervangen door een nieuw toestel met energieklasse A, spaart u gegarandeerd heel wat kosten uit. Bovendien kan u de eerste 10 meter van de tubering van uw installatie inbrengen bij het indienen van uw premieaanvraag. Er zijn twee belangrijke factoren bij de effectieve installatie, maar is wordt ook toegepast op de veiligheid en het optimale rendement van uw nieuw toestel.

  • De EPB-opleveringsattest van het verwarmingssysteem die verplicht is voor verwarmingsketels van meer dan 20kW. Als het vermogen van uw installatie lager is dan 100kW, wat het geval is voor de meeste individuele verwarmingsketels, wordt u verzocht contact op te nemen met een erkend verwarmingsinstallateur. Voor een verwarmingsketel van meer dan 100 kW zal een EPB-verwarmingsadviseur de oplevering uitvoeren. Raadpleeg de gids “Efficiënt verwarmen” die Leefmilieu Brussel samenstelde waarin u te weten kan komen wat u moet doen om aan de EPB-reglementering voor verwarming te voldoen.
  • Het CERGA certificaat is nodig om de veiligheid van de gasinstallatie te waarborgen. Indien de geregistreerde installateur geen CERGA-kwaliteitslabel heeft dat is toegekend door de KVGB, moet na de installatie een beroep worden gedaan op een erkende controleorganisme.

Welke bedragen

Categorie A Categorie B Categorie C
€ 500,00 tot 40 kW € 600,00 tot 40 kW € 700,00 tot 40 kW
Extra bij tubering
€ 50,00 per meter
Extra bij tubering
€ 60,00 per meter
Extra bij tubering
€ 70,00 per meter

Hoe de premie aanvragen?

De premie kan slechts worden aangevraagd van zodra alle werken zijn uitgevoerd en de factuur is bezorgd. De premieaanvraag dient te worden ingediend binnen de 12 maanden na datum van de slotfactuur. Daarop volgend wordt de premie binnen de 8 weken uitbetaald.

Het formulier vindt u onderaan deze pagina terug en kan u indienen via mail of aangetekend schrijven.

6% btw in plaats van 21%

Indien uw woning ouder is dan 10 jaar en u deze hoofdzakelijk gebruikt als privéwoning, geniet u automatisch van het gunstig BTW-tarief van 6% in plaats van 21% gezien het karakter van werken in onroerende staat.

U geniet van dit BTW-tarief op het totale factuurbedrag (zowel op materiaal als op arbeidsuren). De voorwaarde is dat de werken worden uitgevoerd door een erkend professioneel installateur zoals Covico Invest.