Huur een CV ketel

en ontvang subsidies

Lees hoe u een tegemoetkoming kan verkrijgen via uw lokaal gewest.

Vlaamse Renovatiepremie

Wonen Vlaanderen voorziet een premie voor de plaatsing van een condenserende hoogrendementsketel. Dit zijn ketels op gas of mazout die de warmte van de rookgassen hergebruiken om zo een hogere efficiëntie te behalen. Verder komen ook alle nodige extra installatiewerken zoals leidingen plaatsen, vloerverwarming, radiatoren, … in aanmerking voor de premie.

De premie bedraagt 20% à 30% van de goedgekeurde facturen (excl. BTW), afhankelijk van je inkomen. Het minimumbedrag bedrag op de factuur moet € 2.500 bedragen en mag maximaal € 7.500 bedragen voor de berekening van de premie. Het maximaal bedraag die u als tegemoetkoming kan ontvangen is steeds € 10.000,00. Er zijn vier categorieën waarvoor u een renovatiepremie kan aanvragen, en dit 2x per jaar:

 • Ruwbouw (structurele elementen van de woning)
 • Dakwerken
 • Buitenschrijnwerk
 • Technische installaties
  • Centrale verwarming
  • Elektrische installaties
  • Sanitair

Meer informatie over deze categorieën vindt u via deze link.

Let wel: u dient eerst zelf de facturen te betalen en pas daarna kunt u een premieaanvraag indienen. Onze verwarmingsexperts geven u graag meer info.

30% Premie

De premie bedraagt 30% van de goedgekeurde facturen (excl. btw) als het inkomen onderstaande bedragen niet overschrijdt:

 • alleenstaanden: € 31.870
 • alleenstaande met 1 persoon ten laste: € 44.620
 • alleenstaanden met meerdere personen ten laste: € 44.620 + € 3.570 per bijkomende persoon ten laste
 • gehuwden en samenwonenden: € 44.620
 • gehuwden en samenwonenden met personen ten laste: € 44.620 + € 3.570 per persoon ten laste.

Wie recht heeft op het premiebedrag van 30%, ontvangt per categorie een minimumpremie van € 1.250,00. De maximumpremie per categorie bedraagt € 3.333,00.

Ook wie de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor minimum 9 jaar heeft recht op een premie van 30%, maar geen recht op de minimumpremie.

Opgelet: het maximumbedrag van de premie, voor de 4 categorieën samen, is nooit meer dan € 10.000.

20% Premie

De premie bedraagt 20% van de goedgekeurde facturen (excl. btw) in alle andere gevallen. Per categorie is de premie beperkt tot € 2.500,00 (er is geen minimumpremie). Als u een premie aanvraagt voor twee categorieën, ontvangt u maximaal € 5.000,00.

Opgelet: het maximumbedrag van de premie, voor de 4 categorieën samen, is nooit meer dan € 10.000,00.

De voorwaarden om van deze premie te kunnen genieten zijn de volgende:

 • U dient eigenaar te zijn (of een ander zakelijk recht) van de woning en op het moment van de aanvraag mag u geen andere woning in volle eigendom hebben.
 • Het gebouw dient minstens 30 jaar oud te zijn.
 • Studentenhomes komen niet in aanmerking, appartementen wel
 • De uitvoerder van de werken dient een erkend installateur te zijn zoals Covico Invest.

Hoe de premie aanvragen?

U kunt pas de premie aanvragen nadat alle werken zijn uitgevoerd en u over alle nodige facturen beschikt. Uw domicilie dient op het adres van de woning waar de werken zijn uitgevoerd te staan of deze woning moet voor minstens 9 jaar worden verhuurd aan een sociaal verhuurkantoor.

Het invulformulier vindt u hier terug en dient u aangetekend op te sturen naar het kantoor van uw provincie.

Voor beschermde gebruikers

In Vlaanderen in er een mogelijkheid voor beschermde personen (personen die kunnen genieten van de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas) om bij het plaatsen van een condenserende gaswandketel bij een erkend installateur, een subsidie te bekomen van de netbeheerder Eandis en Infrax. Deze premie is voor Vlaanderen vastgesteld op een vaste bedragen zoals weergegeven in de tabel hieronder. Alleen eigenaars die zelf in hun woning wonen kunnen genieten van deze premie.

Oude ketel op Nieuwe condensatieketel op In aardgasgebied In niet-aardgasgebied
Aardgas Aardgas Premie van € 1.800,00 Niet van toepassing
Stookolie Geen premie Niet van toepassing
Propaan/butaan Geen premie Niet van toepassing
Propaan/butaan Aardgas Premie van € 1.800,00 Niet van toepassing
Stookolie Geen premie Geen premie
Propaan/butaan Geen premie Premie van € 1.800,00
Stookolie Aardgas Premie van € 2.500,00 Niet van toepassing
Stookolie Geen premie Geen premie
Propaan/butaan Geen premie Premie van € 2.500,00

Deze tegemoetkoming kan u ofwel online aanvragen via deze link, ofwel door het aanvraagformulier onderaan deze sectie te downloaden en in te vullen om daarna op te sturen naar uw lokale netbeheerder.

Nieuw initiatief van Gas.be

U kan ook een premie aanvragen voor het vervangen van een verwarmingstoestel dat 20 jaar geleden geïnstalleerd werd. Bij de aanvraag van deze tegemoetkoming dient u foto’s te nemen van:

 • het oude toestel in de oorspronkelijke positie (dus voor afbraak) met minimaal 1 meter ruimte rondom het toestel
 • het identificatieplaatje of een ander document die de ouderdom van het toestel bewijst

Premies variëren als volgt:

Soort toestel Premiebedrag
Nieuw centraal verwarmingstoestel op gas met een maximaal nominaal vermogen van 70 kW
condensatieketel, gaswarmtepomp, condenserende warme-luchtgenerator, hybride warmtepomp op gas, micro-cogeneratie op gas
€ 500,00

+ € 5,00 extra per kW met een maximum van € 2.500,00 per toestel

Nieuw warmwatertoestel op gas voor de onmiddellijke productie van warm water of voor de opslag ervan € 200,00
Nieuw toestel voor individuele ruimteverwarming
kachel, convector of inbouwhaard op gas.
€ 200,00

Deze premie kan u enkel online aanvragen via deze link.

6% btw in plaats van 21%

Indien uw woning ouder is dan 10 jaar en u deze hoofdzakelijk gebruikt als privéwoning, geniet u automatisch van het gunstig BTW-tarief van 6% in plaats van 21% gezien het karakter van werken in onroerende staat.

U geniet van dit BTW-tarief op het totale factuurbedrag (zowel op materiaal als op arbeidsuren). De voorwaarde is dat de werken worden uitgevoerd door een erkend professioneel installateur zoals Covico Invest.

Voor iedereen

Momenteel zijn er geen premies voor het installeren van een condensatieketel in het Waals gewest.

 

6% btw in plaats van 21%

Indien uw woning ouder is dan 10 jaar en u deze hoofdzakelijk gebruikt als privéwoning, geniet u automatisch van het gunstig BTW-tarief van 6% in plaats van 21% gezien het karakter van werken in onroerende staat.

U geniet van dit BTW-tarief op het totale factuurbedrag (zowel op materiaal als op arbeidsuren). De voorwaarde is dat de werken worden uitgevoerd door een erkend professioneel installateur zoals Covico Invest.

Voor iedereen

In Brussel geniet u als consument van een premie voor het plaatsen van een condenserende gasketel. Deze premie varieert volgens uw inkomen tussen de € 700,00 en € 1.200,00. Dit geldt voor ketels met een maximumcapaciteit van 40KW. Indien hoger vermogen, krijgt u een extra premie van € 5 per KW extra.

Verder is er ook een mogelijkheid om een premie te bekomen voor het tuberen van de rookgasafvoer van € 50 tot € 70 (afhankelijk van uw inkomen) per meter.

De voorwaarden om van deze premie te kunnen genieten zijn de volgende:

 • De premies kunnen worden bekomen door elke natuurlijke en elke rechtspersoon die werken uitvoert aan een onroerend goed gelegen in het Brussels hoofdstedelijk gewest.
 • Alle werken moeten worden uitgevoerd door een erkend installateur die ingescheven is bij de Kruispuntbank voor ondernemingen
 • Het gebouw dient in de meeste gevallen minimaal 10 jaar oud te zijn.
 • Verschillende premies kunnen worden gecumuleerd met een maximum van 90% van het totale investeringsbedrag.

Wat is mijn aanvraagcategorie

Er bestaan 3 categorieën van aanvragers, en categorie A is de standaardcategorie. Sinds 2011 worden de energiepremies voor particulieren verhoogd in functie van hun belastbaar inkomen. Natuurlijke personen (gezinnen) die ons hun aanslagbiljet van de belastingen en hun attest van gezinssamenstelling bezorgen, kunnen meer steun krijgen naargelang hun inkomsten via categorie B of C. De berekening van de inkomsten van het gezin is de som van de inkomsten van ieder meerderjarig persoon in de gezinssamenstelling.

Aleenstaande personen Samenwonende personen of koppels
Categorie A
Standaard voor iedereen
Meer dan € 67.050,72​ Meer dan € 82.050,72​
Categorie B Tussen € 33.525,36 en € 67.050,72​ Tussen € 48.525,36 en € 82.050,72​
Categorie C Minder dan € 33.525,72​ Minder dan € 48.525,72​

Premies voor condenserende gaswandketels

Door uw oude CV ketel te vervangen door een nieuw toestel met energieklasse A, spaart u gegarandeerd heel wat kosten uit. Bovendien kan u de eerste 10 meter van de tubering van uw installatie inbrengen bij het indienen van uw premieaanvraag. Er zijn twee belangrijke factoren bij de effectieve installatie, maar is wordt ook toegepast op de veiligheid en het optimale rendement van uw nieuw toestel.

 • De EPB-opleveringsattest van het verwarmingssysteem die verplicht is voor verwarmingsketels van meer dan 20kW. Als het vermogen van uw installatie lager is dan 100kW, wat het geval is voor de meeste individuele verwarmingsketels, wordt u verzocht contact op te nemen met een erkend verwarmingsinstallateur. Voor een verwarmingsketel van meer dan 100 kW zal een EPB-verwarmingsadviseur de oplevering uitvoeren. Raadpleeg de gids “Efficiënt verwarmen” die Leefmilieu Brussel samenstelde waarin u te weten kan komen wat u moet doen om aan de EPB-reglementering voor verwarming te voldoen.
 • Het CERGA certificaat is nodig om de veiligheid van de gasinstallatie te waarborgen. Indien de geregistreerde installateur geen CERGA-kwaliteitslabel heeft dat is toegekend door de KVGB, moet na de installatie een beroep worden gedaan op een erkende controleorganisme.

Welke bedragen

Categorie A Categorie B Categorie C
€ 500,00 tot 40 kW € 600,00 tot 40 kW € 700,00 tot 40 kW
Extra bij tubering
€ 50,00 per meter
Extra bij tubering
€ 60,00 per meter
Extra bij tubering
€ 70,00 per meter

Hoe de premie aanvragen?

De premie kan slechts worden aangevraagd van zodra alle werken zijn uitgevoerd en de factuur is bezorgd. De premieaanvraag dient te worden ingediend binnen de 12 maanden na datum van de slotfactuur. Daarop volgend wordt de premie binnen de 8 weken uitbetaald.

Het formulier vindt u onderaan deze pagina terug en kan u indienen via mail of aangetekend schrijven.

6% btw in plaats van 21%

Indien uw woning ouder is dan 10 jaar en u deze hoofdzakelijk gebruikt als privéwoning, geniet u automatisch van het gunstig BTW-tarief van 6% in plaats van 21% gezien het karakter van werken in onroerende staat.

U geniet van dit BTW-tarief op het totale factuurbedrag (zowel op materiaal als op arbeidsuren). De voorwaarde is dat de werken worden uitgevoerd door een erkend professioneel installateur zoals Covico Invest.